Selecciona el teu idioma:

Condicions generals

Protecció de dades

Identitat: ASSOCIACIÓ BALNEÀRIA
NIF: G58211111
Adreça postal: Av, Europa 21, 08401 Granollers (Barcelona)
Correu electrònic: info@balneario.org

ASSOCIACIÓ BALNEÀRIA, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Si ho desitja, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals en el correu electrònic a info@balneario.org o per escrit a l'adreça: Av, Europa 21, 08401 Granollers (Barcelona).

 

Condicions generals de contractació i devolucions

Cal reserva prèvia per gaudir dels serveis que inclou aquest xec a qualsevol dels balnearis de l’associació balneària, indicant el núm de Xec.

Vàlid a qualsevol balneari associat i per la quantitat en valor € concrets que s'indiquen al Xec.

Els desplaçaments ocasionats pel gaudi de serveis fora de l'establiment no estan inclosos.

El seu ús no és fraccionable. En cas de no gaudir de la totalitat de l’import, no es retornarà ni en € ni en espècies.

Els Xecs són un document al portador i l’associació balneària no es responsabilitza de la seva pèrdua o sostracció.

Els Xecs no són en cap cas bescanviables per diners.

Caducitat: 12 mesos des de la seva data d'emissió.